01 March 2010

Komend weekend...

...gaan we alweer naar Denemarken! Het is tenslotte al weer maart, en we hebben dit jaar nog niet een keer gekampeerd. Er is een plan ontstaan om deze keer volledig zonder camera's te gaan, zodat we later tenminste één tocht hebben waarvan we nauwelijks meer weten wat we gedaan hebben, maar ik moet nog zien of dat doorgaat.
Hieronder nog even een foto van een mistig keienstrandje om in de stemming te komen. Ik ga de schilderkist waarschijnlijk wel meenemen.

We gaan waarschijnlijk hier ergens in de buurt onze tent opzetten, als we die al meenemen:

No comments: