21 March 2010

Afgekeurd

Vandaag besloot ik dat het stilleven waar ik al een poos mee bezig was, niet de kwaliteit zou bereiken die ik nodig vond. Afgekeurd dus. Je ziet het hieronder links op de foto, met daarnaast een wél goedgekeurd ander exemplaar. Helaas.

Ik was er nog niet helemaal mee klaar, maar sommige delen waren al af - zie de appels op het plaatje een paar berichtjes naar beneden. Ik heb nog gekeken of ik dat stuk er uit kon zagen maar dat ging niet echt lukken.
Snel weer bezig met iets anders.
Je kunt de -onscherpe- foto hierboven nog even aanklikken voor een vergroting.

1 comment:

Hidda said...

Kun je het detail op de foto iets verder naar onderen niet uitzagen? Dat ziet er toch goed uit!