14 August 2011

Twee tracktoren

Hier een paar tekeningen van dit weekend, waarbij ik meer gelet heb op een levendige tekenstijl dan op 100% kloppende verhoudingen in het onderwerp.


No comments: